Пребарај го блогов

вторник, септември 01, 2009

Мото Крос Забел ... Moto Kros Zabel 2009 ... фото и видео

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-0Small.jpg?t=1251815647
Сл.1 - Втора година по ред по повод Голема Богородица, која се празнува традиционално на 28.Август - втора година по ред, се одржува МотоКрос трка на патеката близу манастирот Забел Старо Нагоричане. Покровител е Општината Старо Нагоричане.
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-002Small.jpg?t=1251816041
Сл.2 - Манастир Забел Старо Нагоричане - место во кое сум крстен ...                 Повеќе »        http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-0001Small.jpg?t=1251816129   
Сл.3
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-01Small.jpg?t=1251816167
Сл.4 - Организатор на МотоКрос натпреварот е Мотоцикличка Федерација на Македонија, трката ја прогласи за отворена Градоначелникот на Старо Нагоричане Миодраг Јовановиќ, локалниот архиереј ја блогослови трката ...
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-2Small-1.jpg?t=1251817286
сл.5
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-5Small-1.jpg?t=1251817402
сл.6
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-6Small-1.jpg?t=1251817448
сл.7
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-1Small.jpg?t=1251817535
сл.8
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-11Small-1.jpg?t=1251817639
сл.9
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-12Small-1.jpg?t=1251817677
сл.10
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-13Small-1.jpg?t=1251817710
сл.11
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-14Small-1.jpg?t=1251817744
сл.12
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-15Small-1.jpg?t=1251817805
сл.13
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-16Small-1.jpg?t=1251817836
сл.14
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-17Small-1.jpg?t=1251817873
сл.15
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-18Small-1.jpg?t=1251817907
сл.16
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-19Small-1.jpg?t=1251817936
сл.17
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-20Small-1.jpg?t=1251818013
сл.18
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-3Small-1.jpg?t=1251818070
сл.19
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-4Small-1.jpg?t=1251818115
сл.20
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-7Small-1.jpg?t=1251818218
сл.21
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-8Small-1.jpg?t=1251818296
сл.22
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-9Small-1.jpg?t=1251818319
сл.23
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-60Small.jpg?t=1251818382
сл.24
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-10Small-1.jpg?t=1251817587
сл.25
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-21Small.jpg?t=1251818811
сл.26
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-22Small.jpg?t=1251818892
сл.27
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-23Small.jpg?t=1251818921
сл.28
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-24Small.jpg?t=1251818960
сл.29
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-25Small.jpg?t=1251818993
сл.30
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-26Small.jpg?t=1251819029
сл.31
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-27Small.jpg?t=1251819057
сл.32
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-28Small.jpg?t=1251819088
сл.33
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-29Small.jpg?t=1251819117
сл.34
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-30Small.jpg?t=1251819200
сл.35
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-31Small.jpg?t=1251819300
сл.36
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-32Small.jpg?t=1251819335
сл.37
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-33Small.jpg?t=1251819420
сл.38
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-4Small.jpg?t=1251819464
сл.39
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-35Small.jpg?t=1251826016
сл.40
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-36Small.jpg?t=1251826131
сл.41
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-37Small.jpg?t=1251826169
сл.42
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-38Small.jpg?t=1251826197
сл.43
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-39Small.jpg?t=1251826235
сл.44
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-40Small.jpg?t=1251826268
сл.45
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-41Small.jpg?t=1251826310
сл.46
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-42Small.jpg?t=1251826349
сл.47
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-43Small.jpg?t=1251826387
сл.48
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-44Small.jpg?t=1251826430
сл.49
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-45Small.jpg?t=1251826469
сл.50
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-46Small.jpg?t=1251826505
сл.51
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-47Small.jpg?t=1251826534
сл.53
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-48Small.jpg?t=1251826573
сл.54
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-49Small.jpg?t=1251826619
сл.55
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-50Small.jpg?t=1251826639
сл.56
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-51Small.jpg?t=1251826676
сл.57
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-52Small.jpg?t=1251826705
сл.59
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-53Small.jpg?t=1251826737
сл.60
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-54Small.jpg?t=1251826765
сл.61
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-55Small.jpg?t=1251826800
сл.62
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-56Small.jpg?t=1251826827
сл.63
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-57Small.jpg?t=1251826860
сл.64
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-58Small.jpg?t=1251826890
сл.65
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-59Small.jpg?t=1251826913
сл.66
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-60Small-1.jpg?t=1251826946
сл.67
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-61Small.jpg?t=1251826980
сл.68
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-62Small.jpg?t=1251827014
сл.69
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-63Small.jpg?t=1251827048
сл.70
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-64Small.jpg?t=1251827086
сл.71
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-65Small.jpg?t=1251827111
сл.72
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-67Small.jpg?t=1251827169
сл.73
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-68Small.jpg?t=1251827197
сл.74
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-69Small.jpg?t=1251827236
сл.75
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-70Small.jpg?t=1251827259
сл.76
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-71aSmall.jpg?t=1251827313
сл.77
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-71Small.jpg?t=1251827285
сл.77
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-72Small.jpg?t=1251827367
сл.78
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-73Small.jpg?t=1251827396
сл.79
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-74Small.jpg?t=1251827424
сл.80
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-78Small.jpg?t=1251821209
сл.81
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-79Small.jpg?t=1251821240
сл.82
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-80Small.jpg?t=1251821279
сл.83
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-81Small.jpg?t=1251821333
сл.84
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-82Small.jpg?t=1251821683
сл.85
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-83Small.jpg?t=1251821736
сл.86
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-84Small.jpg?t=1251821770
сл.87
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-85Small.jpg?t=1251821822
сл.88
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-86Small.jpg?t=1251821850
сл.89
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-87Small.jpg?t=1251821896
сл.90
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-88Small.jpg?t=1251821933
сл.91
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-89Small.jpg?t=1251821968
сл.92
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-90Small.jpg?t=1251821995
сл.93
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-91Small.jpg?t=1251822033
сл.94
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-92Small.jpg?t=1251822061
сл.95
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-93Small.jpg?t=1251822091
сл.96
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-94Small.jpg?t=1251822119
сл.97
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-95Small.jpg?t=1251822146
сл.98
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-96Small.jpg?t=1251822169
сл.99
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-97Small.jpg?t=1251822196
сл.100
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-98Small.jpg?t=1251822222
сл.101
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-99Small.jpg?t=1251822263
сл.102
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-100Small.jpg?t=1251822376
сл.103
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-101Small.jpg?t=1251822407
сл.104
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-102Small.jpg?t=1251822438
сл.105
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-103Small.jpg?t=1251822475
сл.106
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-104Small.jpg?t=1251822503
сл.107
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-105Small.jpg?t=1251822541
сл.108
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-106Small.jpg?t=1251822571
сл.109
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-106aSmall.jpg?t=1251822599
сл.110
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-107Small.jpg?t=1251822634
сл.111
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-108Small.jpg?t=1251822660
сл.112
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-109Small.jpg?t=1251822683
сл.113
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-110Small.jpg?t=1251822710
сл.114
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-111Small.jpg?t=1251822743
сл.115
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-112Small.jpg?t=1251822778
сл.116
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-113Small.jpg?t=1251822806
сл.117
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-114Small.jpg?t=1251822835
сл.118
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-115Small.jpg?t=1251822866
сл.119
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-116Small.jpg?t=1251822899
сл.120
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-117Small.jpg?t=1251822931
сл.121
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-118Small.jpg?t=1251822959
сл.122
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-119Small.jpg?t=1251823027
сл.123
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-120Small.jpg?t=1251823054
сл.124
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-121Small.jpg?t=1251823127
сл.125
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-123Small.jpg?t=1251832504
126
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-124Small.jpg?t=1251832634
127
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-122Small.jpg?t=1251832684
сл.128
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-75Small.jpg?t=1251827454
сл.129
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-76Small.jpg?t=1251827769
сл.130
 

7 коментари:

Анонимен рече...

Весь спектр услуг надлежащего качества с минимальными затратами предоставляет новейший техцентр, уделяется первостепенное внимание введению новаторских процессов во время осуществления любых категорий ремонтных работ, например таких услуг как - сварочные работы. Главные тенденции работы техцентра частный подход к каждому автовладельцу, небольшие даты реализации предстоящих операций, низкие тарифы, а также индивидуальный подход ко всем заказчикам.

Анонимен рече...

Автомобильный центр предоставляет комплексное обслуживание автомобилей импортных марок и моделей. На оборудованных участках сформированных на автопредприятии с присутствием новейшего оснащения, осуществляются услуги - ремонт автоэлектроники. Достигнут значительный опыт и профессионализм при проведении намеченных автоуслуг разных марок а/машин, но не только существование запаса сведений, также практический профессионализм, предоставляет возможность точно определить вскрытые сбои в действии деталей и узлов и в оговоренное время выполнить компьютерную диагностику авто.

Анонимен рече...

Обширный перечень работ высокого обслуживания с минимальными затратами обеспечивает оборудованный техцентр, уделяется обширное значение введению ведущих разработок во время выполнения разнообразных комплексов работ, например при необходимости заменить или установить запчасти акпп. Обеспечение качества работ, персональный подход к каждому клиенту, разумные расценки, небольшие даты осуществления определенных мероприятий, также решающие назначения работы предприятия.

Анонимен рече...

Огромный ряд услуг с малыми расходами хорошего качества обеспечивает передовой автомобильный сервис уделяется большое внимание вводу передовых техпроцессов при осуществлении разных комплексов мероприятий, также если необходимо заменить или установить ремкомплект для акпп. Значимые направления работы автотехцентра особенный подход к каждому заказчику, сжатые даты выполнения запланированных услуг, недорогие цены, также характерный подход ко всем заказчикам.

Анонимен рече...

[url=http://wahasearch.com/search/Free_teen_bbs_pics.html]free teen bbs pics[/url]

Анонимен рече...

Уважаемые :), не примите за рекламу, на днях создал свежий сайт.
Требуется осуждение, можете оценить...
Сайт посвещен java играм, модеры, если ошибся не тем отделом - перенесите.
http://topgames.org.ua
Спасибо!

Анонимен рече...

[b]!!!ОБВАЛ ЦЕН НА РЫНКЕ РЕКЛАМЫ!!![/b]
[u]---В сети интернет----[/u]

[+] Создание сайтов (интернет магазинов)
[+] Раскрутка сайтов по критериям
[+] Вывод сайта в ТОП поиска по кл. словам
[+] А так же рассылка вашего текста на доски объявлений

[u]---В соц. Сетях---[/u]

[+]Вконтакте
[+]Мой Мир
[+]Одноклассники

[+]Первым заказавшим скидки.
[+] Расматриваю любые виды сотрудничества

P.S.Так же, покупаю сайты.
Писать на почту reklama_vk(пес)mail.ru
[url=kintrix.com] Наш сайт[/url]
reklama_vk%mail.ru (% поменять на @)

[i]Предоставим отзывы о работе.
После выполнения услуг предоставляем отчет[/i]

Loading...

Архива на блогот

Site Meter