Пребарај го блогов

понеделник, август 07, 2006

Пругата кон Бугарија го блокира развојот на Крива Паланка

Недефинираната траса на пругата 14 години го остави градот без урбанистички план, со блокирани инвестиции и без развој на стопанството

Економскиот развој во Крива Паланка 14 години е блокиран. Не е донесен генералниот урбанистички план, ниту деталните планови. Блокиран е и развојот на општината, зошто никој не сака да инвестира на туѓо земјиште. Поради ова, целосно се запрени домашните и странските инвестиции и стопанските активности во градот, се жалат во локалната самоуправа во Крива Паланка.

- Новата пруга кон Бугарија од која се очекуваше економски бум во регионот и донесе само штети на општината и на регионот. Неизвесната реализација на железницата и немањето конечно решение за трасата низ градот прават огромни проблеми на општината, која не може да ја планира економската перспектива и да создаде услови за развој. Локалната самоуправа не може ниту да ги ажурира потребните урбанистички решенија, кои се стари 30 години и воопшто не одговараат на реалните потреби на градот поради што одамна требаше да бидат ревидирани - вели Добривој Николовски, раководител на секторот за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина во Крива Паланка.

Тој вели дека, барем досега, не помогнале нивните напори и притисоци до надлежните институции во државата. Наместо решение, проблемите се' повеќе се натрупувале, а општината запаѓала во се' поголема економска бесперспективност.

Урбанистичкиот план стар 30 години

Генералниот урбанистички план на Крива Паланка е донесен во седумдесеттите, а последен пат бил ревидиран во 1989 година. Деталниот урбанистички план за десниот брег, каде што треба да минува железничката пруга е стар повеќе од 30 години. Во општината велат дека тие воопшто не одговараат на новиот систем на урбанистичкиот и економски развој кој треба да соодветствува на транзицијата, приватизацијата на стопанството и многу други работи што во меѓувреме се променети. Но, тие не можат да бидат направени се' додека не се дефинира железничката траса низ градското подрачје. Засега е изготвен само идеен проект, а работите околу утврдувањето на конечната траса целосно се стопирани.

- Никако не можеме да се вклопиме во новите услови на планирање на целокупниот развој на градот додека не се направат потребните измени и дополнувања на генералниот урбанистички план, а тие се директно условени од трасата на железницата. Треба да се прошири градското подрачје, кое сега има 540 хектари, со нови индустриски зони и локации за малото стопанство, нови стопански објекти, терцијални дејности и друго. Граѓаните пројавуваат голем интерес за малостопанственичките дејности, а има интерес и за странски инвестиции. Но, на општината и' се врзани рацете и не може да ја обезбеди потребната документација - велат во општината.

Во градот не можат да се создадат услови за стопанисување, иако од тоа зависат економските придобивки за општината и на населението. Проблем се и парцијалните решенија што исто така не можат да бидат донесени, се' додека не се изработи новиот генерален урбанистички план, со кој треба да се предвидат зоните за стопански, станбените и други инфраструктурни објекти. Поради сево ова, во градот никнуваат диви населби и нелегално изградени деловни објекти. Често реоните предвидени за индустриски и стопански зони се напаѓаат со индивидуална градба, а се нарушува и комуналната и друга инфраструктура. Надлежните велат дека на овој начин се создава урбанистички хаос во градот.

Трасата не е утврдена

Тие се жалат дека урбанизацијата мора да се приспособува на веќе изградените објекти, а и дека донесувањето несоодветни и непрактични решенија допрва многу скапо ќе ја чинат општината, но и државата.

- Поради стопираната градба и градежното уредување, во општинската каса не влегуваат ни планираните средства за наплата на комуналии, кое се еден од главните општински приходи, наменети токму за изградба на локалната инфраструктура, велат во општината.

Најпроблематично е уредувањето на десниот брег, со површина од околу 150 хектари каде што ќе минува железничката траса.

- Неколкупати досега ја менуваат трасата, а ние со години чекаме за да почнеме со градба. Ни пропаѓа градежен материјал што веќе сме го купиле и никако не можеме да ги надоместиме штетите, иако овој дел е најзначаен за градот. Тука беше предвидена и железничка станица, заради што очекувавме дека ќе можеме да изградиме деловни објекти, особено од услужните дејности потребни за железничкиот транспорт, со што ќе ја решиме и својата егзистенција, а ќе придонесуваме и за општината - велат жителите од ова подрачје.

Поради стопирањето на изградбата на железничката линија, блокирано е и изнаоѓањето нови пазари на најзначајните индустриски капацитети во општината.

Страда и стопанството

Рудниците за неметали „Бентомак“ не можат да обезбедат пласман на европските и другите подалечни пазари, каде што постои интерес за бентонитот, поради високите транспортни трошоци на камионскиот превоз. Поради грамадната форма на оваа руда, единствено исплатлив е железничкиот транспорт, преку кој може да се обезбедат големи економски ефекти. Слична е состојбата и со рудникот „Тораница“. Неизвесното довршување на железничкото поврзување го кочи и туристичкиот развој на Крива Паланка и искористувањето на природните потенцијали. Иако има многу заинтересирани за изградба на туристички локалитети и погони за производство на здрава храна, во рамките на пограничната соработка помеѓу Македонија, Бугарија и Србија и искористување на средствата од европските фондови, тие се соочени со потешкотии околу обезбедувањето локации и други потребни услови за стопанисување.

Во Министерството за транспорт и врски, надлежно за овој проблем, во изминативе години велат дека прашањето за продолжување на градежните работи на пругата кон Бугарија неколкупати било разгледувано, но проблем секогаш биле парите поради економска неисплатливост.

Жаклина Цветковска

1 коментар:

Анонимен рече...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. film editing schools

Loading...

Архива на блогот

Site Meter