Пребарај го блогов

сабота, октомври 03, 2009

Родослов (Генеологија) Рада Јовчиних из села Старог Нагоричана - БЕЛЕШКА О АУТОРУ

РАДЕ  ВАСИЉА  СПАСИЌ

Р  О  Д  О  С  Л  О  В
(Г  Е  Н  Е  А  Л  О  Г  И  Ј  А)
Р  О  Д  А     Ј  О  В  Ч  И  Н  И  Х
 И  З
С Е Л А    С Т А Р О Г    Н А Г О Р И Ч А Н А

КУМАНОВО, ЈУЛИ 2003 год.

 РАДЕ ВАСИЉ СПАСИЌ (Аутор ове генеалогије)

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Раде Спасиќ (Васиља) роѓен је у селу Старом Нагоричану код Куманова, 9 јула 1943 године од оца Васиља и мајке Васке. Један е од савременика из Рода Јовчевих. Основну осмогодишњу школу завршио је у родном селу у О.Ш.,,Светозар Марковиќ’’  која је радила и у којој се све укупни наставно–васпитни процес изводио на српском језику. Основно образовање завршава, такореќи, у оно време када пристижу прве генерације завршених осморазредника, који су осмогодишњу школу завршили по Закону за обавезно осмогодишње образовање.Време у које Раде завршава осмогодишње образовање поклапа са оним враменом када се сеоска деца масовно почињу записивати у средњим школама, којих је  све више у Куманову: Гимназија “Гоце Делчев”,Екомонска школа ‘’Моша Пијаде”, Техничка школа “Наце Буѓони”, Школа за ученике у привреди , Пољопривредна школа и тд. у Куманову, као и у Републици Македонији и широј заедници СФРЈ.

Родитељи Васиљ и Васка напаќени сеоским мукама, нису хтели да њихов син јединац остане на селу . У толико више, што су се у то време осеќали трагови сиромаштине и беде , које су селу нанели татозвани колективи, Зато су одлучили да га пошаљу на занат, што су и учинили . Меѓутим Раде је хтео да поѓе у школу, тамо где је било веќина његових другова из села  и школе. Зато, и ако са малим закашњењем, захваљујуќи мајчиној молби, записује се у први разред Економске школе “Моша Пијаде” у Куманову. Под веома тешким околностима, ту завршава прва два разреда, да би даље продужио у треќем разреду у Средњој железничкој школи “Ж.Ш.Ц.” у Земуну, где се пријавио на конкурсу и издејствовао скромну стипендију. После завршавања споменуте школе, школске 1962/63 године, запошљен је као приправник на зелезници, мењајуќи радна места да би се увео у праксу зелезничарске струке.

Војску у ЈНА служи од 1966 до1968 године у Пожаревцу и Крагујевцу у роду радиотелеграфиста. После вракања из ЈНА, ради на Железничкој станици у Куманово, да би месеца Новембра 1971 године прешао да ради у “Фершпеду” у Скопљу, а од 1973 године “Фершпед” отвара своје претставништво и у Куманову у саставу царинске службе, где Раде Спасиќ прелази на посао и ту продужава да ради. Овде остаје све до 1993 године одакле је поново премештен на Граничној испостави на новоформираној Македонско-Југословенској граници у селу Табановцу.

Своје образовање у струци завршио је ванредним путем студирањем и марљивим радом. На тај начин завршио је Вишу саобраќајну школу у Загребу 1975 године и Саобраќајни факултет у Загребу 1990 године . Цео му је живот испуњен радом и образовањем, Пензионише се 2002 године у звању дипломираног саобраќајног инжењера.

Писањем ове ГЕНЕАОЛОГИЈЕ-РОДОСЛОВА   Ј О В Ч И Н И Х  из села Старог Нагоричана, часно је одужио дуг према родноме селу, према својим предцима и према будуќим потомцима из Рода ЈОВЧИНИХ , остављајуќи им у аманет да се познају, поштују, помажу и воле!!!

Господњег 2003 лета,месеца Јула  С. Р.
К У М А Н О В О

Нема коментари:

Loading...

Архива на блогот

Site Meter