Пребарај го блогов

вторник, јули 18, 2006

Проект за развој на општини

ИНФОРМАЦИИ ЗА МИКРОПРОЕКТОТ
НАЗИВ И ТИП
Назив Изградба на игралиште и детски забавен парк во ОУ-Ст.Нагоричане
Број 3-057-04/ I-C-01/ 0288
Тип - категорија инфраструктура
ЛОКАЦИЈА
Регион Североисточен
Општина Старо Нагоричане
Месна заедница Старо Нагоричане
ВРЕДНОСТ
Вкупна вредност во ден. /
Предложено учество
во ден.
/
КОРИСНИЦИ НА ПРОЕКТОТ
Краен број на корисници 2000 директни и 2200 индиректни
Целна група Деца и младина и цела зедница
ЛОКАЦИЈА

Локацијата на микро-проектот која е предмет на нашето имплементирање се наоѓа во с.Старо Нагоричане.Местото на локацијата се наоѓа во Училишниот двор во Ст. Нагоричане кое се наоѓа во непосредна близина на Општинската зграда.

ДЕТАЛЕН ОПИС НА СОСТОЈБАТА


Со проектот е планирана изградба на ракометно игралиште и детски забавен парк кои ќе им служат на децата од ова училиште, но и од сите околни училишта и целата општина, како најмладите така и постарите.

ПРЕДЛОЖЕНО РЕШЕНИЕ

Со проектот е планирано е машинско планирање на самото игралиште, ваљање на подлогата, насипување на тампон со дебелина од минимум 30 см и негово ваљање. Потоа треба да се асфалтира со асфалтна дебелина од 7 см. Површината за асфалтирање е со димензии 40мх20м. Самото игралиште е со димензии 38х18м и е предвидена банкина со ширина од 1м од сите страни а во која ке биде сместена и заштитната мрежа позади головите со димензии 22х5м прицврстени на метални цевки кои ќе бидат вкопани во земја 70 см со бетонска цокла од 30 см. Исто така се предвидени армирано бетонски трибини со три реда седиште од кои секое со ширина од 60 см и дебелина од 15 см и растојание во висина од секое седиште од 40 см. Со проектот се предвидува и осветлување на игралиштето.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со овој проект, младите ќе имаат ограден и опремен простор за физички активности, функционално и продуктивно користење на слободното време, социјализација на најмладите, дружење, итн.

КОЈ Е ОДГОВОРЕН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИНФРАСТРУКТУРАТА/СЕРВИСОТ ?

Одговорни за одржување на објектот ќе бидат ЈКП Козјак во соработка со О.У. Светозар Марковиќ.

3 коментари:

Анонимен рече...

Very cool design! Useful information. Go on!
» » »

Анонимен рече...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » »

Анонимен рече...

Best regards from NY! » »

Loading...

Архива на блогот

Site Meter